vystupy_banner_980x180.jpg


Hlavné výstupy projektu

1.png
Príručka povolaní v oblasti obnoviteľných zdrojov
Obsahom príručky bude stručný popis jednotlivých oblastí obnoviteľných zdrojov energie, ich súčasný stav a potenciál využitia do budúcnosti, vrátane zoznamu povolaní vykonávaných v nich. Prílohou bude zoznam povolaní s popisom ich hlavných úloh, potrebných zručností, vzdelanostnej úrovne, požadovaných skúseností, pracovných podmienok a oblastí zamestnania. Táto príručka bude k dispozícii koncom roka 2012 v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Príručka SK | Príručka CZ


 

2.png
Osnovy školenia a školenie výchovných a kariérnych poradcov
pripraví sa osnova dvojdňového školenia pre kariérnych poradcov a výchovných poradcov zo základných, poprípade stredných škôl a učiteľov stredných škôl, ktorá sa overí na pilotnom školení 20 poradcov a učiteľov realizovanom v druhej polovici roku 2013.

Curriculum CZ | Kurikula školenie výchovných poradcov


 

3.png
Učebné texty o obnoviteľných zdrojoch pre študijný odbor
„technik energetických zariadení budov“

pripravia sa učebné texty pre dva predmety nového študijného odboru „technik energetických zariadení budov“. Po schválení Národnou agentúrou sa v rámci projektu pripravilo viacero učebných textov, niektoré sú k dispozícii v slovenskom aj českom jazyku, niektoré len v slovenskom jazyku: Energetické zdroje pre 4. ročník (slovenská verzia a česká verzia), Energetické služby a poradenstvo pre 4. ročník (slovenská verzia a česká verzia), Ekonomika pre 2. ročník ( slovenská verzia a česká verzia), Elektrotechnické zariadenia pre 2. ročník (slovenská verzia) a Elektrotechnické zariadenia pre 3. ročník (slovenská verzia).


aktuality.pngAktuality

17.8. 2016

Príspevok do našej zbierky úspešných príbehov...Čítať ďalej... 


Tento projekt je financovaný Európskou komisiou z programu celoživotného vzdelávaniaZa obsah tejto stránky zodpovedá výlučne autor. Webová stránka nereprezentuje názor Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá
za použitie informácii, ktoré sú jej obsahom.