partneri_banner_980x180.jpg


IDEC S.A.

logo_idec.gif

IDEC S.A. je konzultačnou a školiacou organizáciou so sídlom v Piraeus v Grécku. Aktívne pôsobí na gréckom, ako aj medzinárodnom trhu. Firma bola založená v roku 1989 a odvtedy získala kombináciu skúseností a know-how s ideami a inováciami svojich mladých spolupracovníkov. IDEC disponuje rozsiahlymi odbornými vedomosťami a produktmi v širokej škále tém. Prístup organizácie zameraný na zákazníka poskytuje zákazníkom mnoho rôznych služieb a pomáha im budovať takú budúcnosť, akú by chceli.

IDEC S.A. poskytuje konzultačné služby v Grécku aj na medzinárodnej úrovni, riadi národné aj medzinárodné projekty, rozvíja medzinárodnú spoluprácu, poskytuje školenia a certifikáciu.

Viac informácií nájdete na: www.idec.gr


IDEC S.A. Kontaktná osoba pre projekt:
96, Iroon Polytechnicou Ave, Evangelia Anthopoulou
185 36 Piraeus lila@idec.gr
Grécko
+30 210 428 6227
 


Tento projekt je financovaný Európskou komisiou z programu celoživotného vzdelávaniaZa obsah tejto stránky zodpovedá výlučne autor. Webová stránka nereprezentuje názor Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá
za použitie informácii, ktoré sú jej obsahom.