partneri_banner_980x180.jpg


SOŠ elektrotechnická Trnava

logo_sose.gif

Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava vznikla v roku1985,
v súčasnosti má asi 800 študentov. Pripravuje študentov na výkon kvalifikovaných povolaní v oblasti energetiky, elektrotechniky, informačných a komunikačných technológií. Škola spolupracovala
s holandským energetickým inštitútom VEV v projekte ENERSOL.
Má skúsenosti s projektmi Comenius a Leonardo.V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom aktívne pracuje na projektoch zameraných na modernizáciu vzdelávanie v oblasti elektrotechniky a energetiky.

Na základe spolupráce so sociálnymi partnermi špecifikuje požiadavky vzdelávania v oblasti zvyšovania kvalifikácie učiteľov odborných predmetov. Určuje požiadavky na smerovanie modernizácie v celoživotnom vzdelávaní v elektrotechnickom a energetickom vzdelávaní.

Viac informácií o škole nájdete na: www.sose-trnava.edu.sk.


SOŠ elektrotechnická Trnava Kontaktná osoba pre projekt:
Sibírska 1 Ing. Iveta Bakičová
917 01 Trnava +421 905 382 990
Slovenská republika
ivetabakic@gmail.com
 


Tento projekt je financovaný Európskou komisiou z programu celoživotného vzdelávaniaZa obsah tejto stránky zodpovedá výlučne autor. Webová stránka nereprezentuje názor Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá
za použitie informácii, ktoré sú jej obsahom.