partneri_banner_980x180.jpg


Spojená škola Kremnička 10, Banská Bystrica

logo_SOS_SPS.gif

Spojená škola vznikla 1.9.2011 spojením dvoch stavebných škôl z Banskej Bystrice, a to Strednej odbornej školy stavebnej a Strednej priemyselnej školy stavebnej. Do projektu budovania nového študijného odboru „technik energetických zariadení budov bola od začiatku zapojená Stredná odborná škola stavebná.

Škola poskytuje vzdelávanie v mnohých technických študijných odboroch. V súčasnosti navštevuje školu 530 žiakov.

Škola sídli v mestskej časti Kremnička, súčasťou školy je školský internát. Škola poskytuje celodenné stravovanie v školskej jedálni.

Viac informácií o škole nájdete na www.stavebnabb.eu.


Spojená škola Kremnička 10, Banská Bystrica Kontaktná osoba pre projekt:
Kremnička 10 Ing. Janka Zázrivcová
974 05 Banská Bystrica +421 915 999 006
Slovenská republika
zazrivcová@stavebnabb.eu

 

915 999 006
 


Tento projekt je financovaný Európskou komisiou z programu celoživotného vzdelávaniaZa obsah tejto stránky zodpovedá výlučne autor. Webová stránka nereprezentuje názor Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá
za použitie informácii, ktoré sú jej obsahom.