partneri_banner_980x180.jpg


SOŠ technická Prešov

logo_SOSt_Presov.gif

SOŠ technická Prešov nesie tento názov od 1.1.2009. Je právnym nástupcom bývalého SOU stavebného v Prešove, ktorého počiatky zrodu sa datujú ešte do roku 1948. Vo svojom regióne Prešovského kraja patrí medzi veľké školy daného typu a medzi školy s bohatou tradíciou. Škola od svojho založenia mala pevné postavenie medzi školami regiónu, poskytujúcimi odborné vzdelávanie hlavne v stavebných a strojárskych odboroch. V poslednom období sieť školy bola rozšírená o študijné a učebné odbory elektrotechnického a ekonomického zamerania, takže súčasný prívlastok technickej školy najlepšie vystihuje charakter našej inštitúcie.

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje kvalifikovaný pedagogický zbor – 30 učiteľov, 20 majstrov praktického vyučovania a 11 vychovávateľov v školskom internáte, v ktorom je ubytovaných približne 300 stredoškolákov.

Viac informácií o škole nájdete na www.sost-po.sk


SOŠ technická Prešov Kontaktná osoba pre projekt:
Volgogradská 1 Ing Peter Príhoda
080 01 Prešov +421 51 771 4560
Slovenská republika
peterweb@centrum.sk
 


Tento projekt je financovaný Európskou komisiou z programu celoživotného vzdelávaniaZa obsah tejto stránky zodpovedá výlučne autor. Webová stránka nereprezentuje názor Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá
za použitie informácii, ktoré sú jej obsahom.