partneri_banner_980x180.jpg


Integrovaná střední škola Sokolnice

logo_iss_sokolnice.gif

Integrovaná stredná škola Sokolnice je školou komplexného typu zabezpečujúca stredoškolské vzdelávanie žiakov v tradičných, moderných a perspektívnych odboroch pre oblasť energetiky, elektrotechniky a informačných technológií.

Zabezpečujeme teoretickú, praktickú aj mimoškolskú výchovu žiakov v moderne vybavených učebniach, špecializovaných dielňach a laboratóriách. Veľkou prednosťou školy je vysoká úroveň odbornosti. Získané vedomosti dávajú žiakom možnosť širokého uplatnenia sa či už v rôznych firmách, alebo aj v samostatnej podnikateľskej činnosti. Absolventi školy neplnia štatistiky nezamestnaných. Naopak, mnohí z nich získavajú zamestnanie už počas štúdia, pretože škola je úzko spojená s podnikateľskou sférou.

Ďalšie informácie o škole nájdete na www.iss-sokolnice.cz.


Integrovaná střední škola Sokolnice Kontaktná osoba pre projekt:
Sokolnice 496 Eva Dařenová
66452 Sokolnice +420 544 224 634
Česká republika darenova@iss-sokolnice.cz
 


Tento projekt je financovaný Európskou komisiou z programu celoživotného vzdelávaniaZa obsah tejto stránky zodpovedá výlučne autor. Webová stránka nereprezentuje názor Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá
za použitie informácii, ktoré sú jej obsahom.