Príspevok do našej zbierky úspešných príbehov

17.8.2016

   
     

Vážená pani/pán,

Píšem Vám, aby som Vám pogratuloval za váš príspevok do našej zbierky úspešných príbehov v oblasti vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.


Váš projekt "Renewable Energy for Future Generations" bol použitý na vytvorenie základných informácií o projekte, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch publikované na platforme výsledkov projektov podporených z Erasmus+/Creative Europe:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ a http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/.


Tieto informácie sa dostanú aj do národných agentúr Erasmus+ (zodpovedných za Erasmus+) alebo kancelárií Creative Europe (zodpovedných za Creative Europe) a môžu sa tiež použiť na komunikačné aktivity Európskej komisie.


Pri tejto príležitosti by som Vám a Vašim kolegom ešte raz chcel pogratulovať k tomu, čo ste dosiahli a popriať Vám ďalšie úspechy v medzinárodnej práci.


S úctou
Michal Krejza
Vedúci oddelenia pre šírenie a využívanie programov
GR pre vzdelávanie a kultúru
Európska komisia

     
 


Tento projekt je financovaný Európskou komisiou z programu celoživotného vzdelávaniaZa obsah tejto stránky zodpovedá výlučne autor. Webová stránka nereprezentuje názor Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá
za použitie informácii, ktoré sú jej obsahom.