Vítame vás

Projekt REFUGE
REnewable Energy for FUture GEnerations
Obnoviteľná energia pre budúce generácie


projekt.pngProjekt REFUGE

Projekt REFUGE - REnewable Energy for FUture GEnerations - Obnoviteľná energia pre budúce generácie je podporený v rámci Programu celoživotného vzdelávania - programu Leonardo da Vinci - mnohostranné projekty "Prenos inovácií" v roku 2011. Číslo projektu: 11310 1618
Projekt sa bude realizovať 24 mesiacov, od decembra 2011 do konca novembra 2013. Realizátorom a hlavným partnerom projektu je EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, partnermi projektu sú školiaca a konzultačná firma IDEC S.A. z Grécka, Integrovaná střední škola z Českej republiky, SOŠ elektrotechnická Trnava, Spojená škola Kremnička Banská Bystrica, SOŠ technická Prešov a Štátny inštitút odborného vzdelávania...

Čítať ďalej...

aktuality.pngAktuality

17.8. 2016

Príspevok do našej zbierky úspešných príbehov...Čítať ďalej...


 

Partneri projektu REFUGE

ekofond.gifspp2.gifidec.gifiss.gifpresov.gifsose.gifspojena_skola.jpgsiov.gif 


Tento projekt je financovaný Európskou komisiou z programu celoživotného vzdelávaniaZa obsah tejto stránky zodpovedá výlučne autor. Webová stránka nereprezentuje názor Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá
za použitie informácii, ktoré sú jej obsahom.